מכון שא"מ הינו מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה, הפועל בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. המכון שם לו למטרה לשלב בין עולם המחקר והעשייה ולהפגיש בין האקדמיה, הרשות לשיקום האסיר, שירות בתי הסוהר והקהילה.