אודות המכון

אודות המכון

מכון שא"מ הינו מכון לחקר שילוב אסירים משוחררים בקהילה, הפועל בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. המכון שם לו למטרה לשלב בין עולם המחקר והעשייה ולהפגיש בין האקדמיה, הרשות לשיקום האסיר, שירות בתי הסוהר והקהילה.  

    מכון המחקר משרת אוכלוסייה מגוונת של חוקרים העוסקים במניעה, בטיפול, בשיקום ובאכיפה. מטרתו להציג תשתית רחבה של נתונים אשר ישמשו בסיס ל"מדיניות מבוססת עובדות" בתחום שילוב אסירים משוחררים בקהילה. המכון עורך ומעודד מחקרים אקדמיים, בסוגיות שונות הקשורות לשיקום אסירים ובני משפחותיהם, ומפרסם דפי עמדה שנועדו להביא למודעות ציבורית לסוגיית האסירים המשוחררים בקרב מקבלי ההחלטות.   
ליצירת קשר יש לפנות לגב' אירית אדמצ'וק, רכזת מחקר ומידע:
  Airitklb1@ash-college.ac.il