אודות המכון

חברי ועדת היגוי

פרופ' ישראל נחשון, ראש החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון
 
פרופ' אפרת שהם, ראש מכון שא"מ, המכללה האקדמית אשקלון
 
 ניצב (בדימוס)  יצחק דדון, מנכ"ל, הרשות לשיקום האסיר
 
ד"ר רותם אפודי, ראש תחום מחקר, הרשות לשיקום האסיר
 
פרופ' אורי תימור, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון
 
ד"ר שירלי יהושע-שטרן, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית אשקלון