אודות המכון

צוות המכון

פרופ' אפרת שהם - ראש מכון שא"מ
 
גב' אירית אדמצ'וק - רכזת מחקר ומידע, מכון שא"מ