אודות המכון

עוד בפרק זה:

הצעות מחקר

חוקרים המעוניינים לחקור בתחום של שיקום אסירים משוחררים בקהילה  במסגרת של מכון שא"מ מוזמנים  למלא שני טפסים: נוהל הגשת הצעת מחקר ובקשה לביצוע מחקר ולשלוח את הכל  אל גב' אירית אדמצ'וק, רכזת מחקר ומידע למייל:
בשלב זה הבקשה חייבת לכלול לפחות איש סגל אחד מהמכללה האקדמית אשקלון
 
נוהל בקשה לביצוע מחקר במכון שא"מ -/.upload/%20%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8.docx
 
 
 תחומי המחקר של המכון הם:
 
שילוב עברייני מין בקהילה
שילוב אסירות משוחררות
שילוב וטיפול בהיבט החברתי והתרבותי
שילוב וטיפול בנוער עבריין
שינויי חקיקה בתחום של שיקום וטיפול באסירים וכו'