אודות המכון

מחקרים

שילוב אסירים משוחררים בארץ 29/04/2013

מחקרים אודות שילוב אסירים משוחררים בארץ. הקובץ כולל תקצירים ורשימת מקורות.

שילוב אסירים משוחררים בעולם 29/04/2013

מחקרים אודות שילוב אסירים משוחררים בקהילה בעולם. כולל תקצירים ורשימת מקורות

שילוב אסירות משוחררות 29/04/2013

חמקרים על שילוב אסירות משוחררות בארץ ובעולם. כולל תקצירים ורשימת מקורות

שילוב בקהילה של נוער עבריין 29/04/2013

מחקרים על שילוב נוער עבריין בקהילה בארץ ובעולם. הקובץ כולל תקצירים ורשימת מקורות

עברייני מין 29/04/2013

מחקרים אודות טיפול ושילוב עיברייני מין בארץ ובעולם. הקובץ כולל תקצירים ורשימת מקורות

עברייני אלימות במשפחה 29/04/2013

מחקרים על עברייני אלימות במשפחה בארץ ובעולם. הקובץ כולל תקצירים ורשימת מקורות

תחלואה כפולה 29/04/2013

תקצירים ומקורות אודות תחלואה כפולה.