אודות המכון

שאלונים

שאלון המרכז נתונים אישיים של אסירים משוחררים מתיקי רשות לשיקום האסיר ( מתוך מחקרן של שהם, יהושע שטרן ואפודי, 2013)
להורדת השאלון לחץ כאן

שאלון לאסיר משוחרר בנושא שיקום ואיזוק אלקטרוני ( מתוך מחקרן של שהם, יהושע שטרן ואפודי, 2013)
 
מדריך ראיון בנושא פיקוח אלקטרוני  (מתוך מחקרן של שהם, יהושע שטרן ואפודי, 2013)   
להורדת השאלון לחץ כאן

כלים שפותחו לבחינת ניהול העבודה השוטפת במרכז יום
להורדת השאלונים לחץ כאן

שאלון למטופל במרכז יום
להורדת השאלון לחץ כאן