אודות המכון

עוד בפרק זה:

פרסומי המכון

תקציר חוברת מס' 1 28/04/2013

"עמדות של קבוצות שונות בחברה הישראלית כלפי שילובם של אסירים משוחררים בקהילה: מחקר כמותי" מאת פרופ' אפרת שהם וד"ר אורי תימור

למידע נוסף
תקציר חוברת מס' 2 29/04/2013

"מחקר הערכה תלת שלבי של מיזם הפיקוח האלקטרוני בקרב אסירים משוחררים ברישיון ברשות לשיקום האסיר" מאת פרופ' אפרת שהם, ד"ר שירלי יהושע-שטרן, וגב' רותם אפודי

למידע נוסף