אודות המכון

עוד בפרק זה:

כללי

הרשות לשיקום האסיר - תיאור כללי - /.upload/%20%D7%A9%D7%A2%D7%A0%D7%AA%20%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%92%20%D7%97%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7% A8%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98.docx